Gezondheid en Revalidatie

Veel ouders zoeken pas heel laat gezondheidszorg en revalidatie services voor hun kind. Om meer begrip over handicaps en het belang van vroegtijdige revalidatie te verhogen, ondersteunen wij voorlichtingscampagnes. Door de late toegang tot gezondheidszorg en revalidatie worden handicaps vaak ernstiger en kunnen er secundaire handicaps ontstaan die het revalidatieproces compliceren.

Training van ouders/verzorgers

Projectperiode:            2013-2015
Locatie:                         Mutare District
Doelgroep:                   150 ouders/verzorgers en hun kinderen
Tot op heden bereikt: 111 ouders/verzorgers en hun kinderen met 1276 interventies

Gezinnen kunnen worden geholpen om de handicap van hun kind te aanvaarden, en ze spelen een belangrijke rol in het revalidatieproces. Ze kunnen worden getraind om thuis stimulatie oefeningen te doen met hun kinderen. Wanneer ze deze oefeningen dagelijks doen kunnen ze daarmee de fysieke functionaliteit van het kind vergroten wat direct leidt tot verbeterde mobiliteit en grotere onafhankelijkheid. Wij ondersteunen training programma’s voor ouders / verzorgers en de follow-up huisbezoeken. Deze huisbezoeken zijn van belang om de voortgang van de kinderen te monitoren, de thuissituatie te beoordelen en aanbevelingen te doen aan de familie voor de deelname van het kind binnen het gezin.

Hulpmiddelen

Projectperiode:            2013-2015
Locatie:                         Mutare District
Doelgroep:                   Needs based
Tot op heden bereikt: 166 gehandicapte kinderen met 464 interventies

Veel kinderen hebben behoefte aan hulpmiddelen, zoals rolstoelen, aangepaste schoenen en speciale stoelen, maar bijvoorbeeld ook medicatie. Deze hulpmiddelen zijn schaars en duur in Zimbabwe. Hulpmiddelen kunnen de mobiliteit en zelfstandigheid van een kind vergroten, wat hen in staat stelt om onderdeel uit te maken van hun families en gemeenschappen waarin ze leven. Wij ondersteunen kinderen met de hulpmiddelen die ze nodig hebben, inclusief een korte training over het gebruik van het hulpmiddel aan kind en familie. Het verstrekken van hulpmiddelen is geen standaard activiteit; elk kind is anders en het hulpmiddel van elk kind is anders. Onze partner organisatie is heel zorgvuldig met de planning, uitvoering en evaluatie van iedere interventie.

Oudersteungroepen

Projectperiode:            2013-2015
Locatie:                         Mutare District
Doelgroep:                   100 ouders/verzorgers
Tot op heden bereikt: 159 ouders/verzorgers met 3964 interventies

De meeste verzorgers van kinderen met een handicap zijn vrouwen. Vaak krijgen ze heel weinig steun van hun echtgenoot, terwijl een aanzienlijk deel van de vrouwen wordt verlaten door hun man als gevolg van de handicap van hun kind. We proberen het begrip over handicaps te vergroten middels voorlichtingscampagnes. Daarnaast is het belangrijk dat met name de vrouwelijke verzorgers van gehandicapte kinderen bij elkaar terecht kunnen. Ze geven aan 'een gevoel van verbondenheid', 'opluchting' en 'niet alleen te zijn' te voelen, en zeggen 'ondersteuning te hebben om problemen te delen'. Het bij elkaar brengen van (vrouwelijke) verzorgers leent hen een platform om persoonlijke verhalen en problemen te delen en van elkaar te leren. Samen kunnen zij worden ondersteund om te lobbyen voor de rechten van hun kinderen. We stimuleren en ondersteunen projecten die oudersteungroepen vormen en zich bezig houden met lobby en kleine projecten die inkomsten genereren.

Bent u enthousiast geraakt door ons werk en wilt u ervoor zorgen dat meer kinderen en ouders toegang hebben tot revalidatie, hulpmiddelen en ouderplatformen? Steun ons werk dan met een donatie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?