15December

S4S Nederland verlegt focus

S4S Nederland verlegt focus

Tot voor kort lag de focus van S4S Nederland met name op de ondersteuning van de lokale partner Support for Socialisation in Zimbabwe. De organisatie in Zimbabwe, opgezet door onze Founder, is maar liefst 8 jaar lang door S4S Nederland ondersteund. Inmiddels zijn zij zover dat zij zelfstandig verder kunnen.

Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden vaak geïsoleerd van de buitenwereld. Ze hebben beperkt toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Vaak zijn ze slachtoffer van verbaal en seksueel geweld, en hebben ze een grotere kans om op te groeien in armoede. Daarom blijft S4S Nederland zich inzettend voor deze groep kinderen, en zal zich toeleggen op het aangaan van intensieve partnerschappen met lokale organisaties in Afrika.

Door de jaren heen heeft S4S Nederland expertise opgebouwd in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van programma’s die gelijke rechten en kansen nastreven voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De lokale partners zullen zorgvuldig door S4S Nederland worden geselecteerd en getoetst aan strenge criteria. S4S Nederland zal de lokale partners ondersteunen met een stukje fondsenwerving, capaciteitsopbouw, programma technische expertise, en monitoring en evaluatie.

De programma technische expertise van S4S Nederland ligt bij de volgende thema’s:

  • Voorlichting over handicaps, vroege identificatie en behandeling;
  • Training van leraren en community coaches en vrijwilligers in ‘inclusive adapted physical activities’;
  • Community Based Rehabilitation;
  • Ouderondersteuning, met name peer-to-peer platformen;
  • Gezondheidsvoorlichting en life skills programma’s voor gehandicapte en valide kinderen.

Met veel plezier starten wij deze nieuwe uitdaging in 2016.

Voor vragen en meer informatie, neemt u dan contact met ons op via office@S4S-Nederland.nl

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?